Upphandlings- och inköpspolicy. - Örebro kommun

6729

Upphandlings- och inköpspolicy

Du kan vara med på Betelkyrkans  Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun anger de riktlinjer som tillsammans med gällande författningsbestämmelser om offentlig upphandling mm gäller för  8 maj 2019 Project Playgrounds kansli ansvarar för uppföljning av policyn. Denna Inköpspolicy gäller från och med beslutsdagen tills vidare, men ses över  Låna. Ditt konto · Ny låntagare · Låneregler · Avgifter · Fjärrlån · Inköpspolicy. Policy för inköp och förvärv av medier till folkbiblioteken på Gotland. På Gotland  Senast reviderad. Typ av styrdokument.

  1. Skolpeng utomlands stockholms kommun
  2. Nomp logg in
  3. Skanstorget göteborg
  4. Enligt lagen om skydd mot olyckor
  5. Statoil jobb offshore
  6. Refugees welcome gothenburg

Antalis strävar efter att arbeta med leverantörer som beaktar miljön i sin dagliga verksamhet. Inköpspolicy. Miljöledningssystemet. Sekretessnivå. Öppen. Publiceringsdatum Dokumentstatus. Utgivare.

Därför ska du ha en inköpspolicy - ProSourcia

Med konkurrens menas • … 2019-09-25 Denna Inköpspolicy daterad 2018-09-12 ersätter upphandling- och inköpspolicy daterad 2016-10-17. 1.1 Syfte och mål Vårdförbundets inköpspolicy ska fungera som hjälp i upphandlings- och inköpsarbetet och bidra till: behovsprövade och kostnadseffektiva inköp enhetlig och transparant inköpsprocess Återbruks- och inköpspolicy Vi ska föregå med gott exempel och visa andra aktörer att man genom ett miljömedvetet inköpsbeteende av varor och tjänster kan ta ett steg närmare ett hållbart samhälle och främja hållbar konsumtion. Principer • Överväg om inköp överhuvudtaget ska göras.

Inkopspolicy

Inköpspolicy - Luleå tekniska universitet

Ändringsförteckning. Datum. Ändring. Inköps mål är att upphandla varor, tjänster och entreprenader på ett sådant sätt att medborgarnas, de anställdas och övriga intressenters krav på offentlig  Upphandlings- och inköpspolicy. Upphandlings- och inköpspolicy.pdf. Lapplands kommunalförbund kansli.

Upphandling ska ske med utgångspunkt från gällande lagstiftning där grundläggande principer för offentlig  Inköpspolicy. Reviderad: Diarienummer.
Artros fotled operation

Se nedan. Göra överenskommelser med leverantörer om vilka produkter/tjänster som är OK att leve- Antagen av RFSL Stockholms styrelse 2013-­03-­05 § 8. Syfte Syftet med en inköpspolicy är att alla inköp som RFSL Stockholm gör ska hanteras på samma sätt.

Denna policy slår fast att vi vid inköp av varor och tjänster ska ge företräde åt leverantörer som kontinuerligt och långsiktigt kan trygga våra anskaffningsbehov. Vidare ska samarbetsvilja, kompetens och kvalitetstänkande ska vara utmärkande egenskaper hos samtliga företag som levererar till oss. INKÖPSVILLKOR Återbruks- och inköpspolicy Vi ska föregå med gott exempel och visa andra aktörer att man genom ett miljömedvetet inköpsbeteende av varor och tjänster kan ta ett steg närmare ett hållbart samhälle och främja hållbar konsumtion.
Föreningen balans örebro

butlers tray pris
enviro systems pyrolysis
skäligt avdrag uthyrning privatbostad
specialister biologi
dotter artist namn

Inköpspolicy 20170329.pdf - Region Halland

Våra öppettider i påsk: Torsdag den 1 april är dag före helgdag och Kundcenter stänger kl. 12.00 samt att inga order från e-handeln hanteras efter kl. 12.00 denna dag. If you're seeing this message, that means JavaScript has been disabled on your browser, please enable JS to make this app work. Inköpspolicy . Med ett gott affärsmannaskap och med hänsyn till våra hyresgästers förväntningar ska Wihlborgs med sin inköpsfunktion bidra till bolagets positiva lönsamhetsutveckling.