Lycopodium clavatum - DiVA

1394

Skogen lavar, mossor & svampar, Kulturarv Marieholm

revlummer noterat från 2019 i Artportalen. Arten är fridlyst enligt Artskyddsförordningen, men tämligen vanlig. Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades i  8 nov 2019 Revlummer. Fridlyst enl. 9 § AF ej rödlistad (LC). Arten finns rapporterad på ett stort antal platser i Gällivare kommun enligt Artportalen.

  1. Framtidsstaden lars åberg
  2. Malmö komvux distans
  3. Eniro kartor malmö
  4. Parasol chauffant gaz stockholm 13kw
  5. Postnord tulldeklaration
  6. Kvalls och helgmottagningen helsingborg
  7. Blocket bostad malmo
  8. Helpdesk tekniker supporttekniker

Den är fridlyst i hela landet mot uppgrävning och plockning för försäljning, men det är tillåtet att plocka för eget behov. Med undantag för cypresslummern, som inte får plockas överhuvudtaget . Revlummer - Wikipedi . Ormbunkarna tillhör den grupp av växter som saknar ståndare och pistiller, och som Linné kallade för kryptogamer. revlummer är en fridlyst, långsamväxande art som dock är ganska vanligt förekommande i barrskogar.

Information - Länsstyrelsen

Arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen (ASF 2007:845, §. 6, 8 och 9) den fridlysta arten revlummer (ASF, bilaga 2) (figur 8). I skogen  Av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 2 hittades vanlig groda, revlummer, plattlum- mer, mattlummer, dottickaVU samt  året om och det är lummer- växterna.

Revlummer fridlyst

Julgirlanger från urtiden – Sveriges Natur

Arten är vanlig på skogbevuxen torvmark och i skog med lite tjockare förnalager. Mattlummer Lycopodium clavatum. Fridlyst. Arten är något mindre vanlig än ovanstående men ändå inte sällsynt på mager sand- eller torvmark, främst i lite glesare skogar.

Svampar Tallticka NT X Signalart enl. SKS. Rödlistad enl. Artdatabanken. Groddjur Vanlig padda X Fridlyst enl. Artskyddsförordningen bilaga 2.
Byta namn på facebook

Revlummer Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 5, 8, 9. Bestämmelsen gäller hela landet Fridlysningen innebär förbud mot uppgrävning och plockning till försäljning. Revlummer är upptagen i habitatdirektivets bilaga 5.

av S för använt kärnbränsle i Forsmark — Arter som är fridlysta enligt 6 § i artskyddsförordningen och som förekommer i Lopplummer och revlummer finns i friska till torra skogstyper och påverkas inte  Marieholmsskogens lavar, mossor, lummer och svampar I Sverige är den mindre allmän norrut till Södermanland, fridlyst i Västra Götalands län, och allmän till  Växten är fridlyst, och får bara plockas i undantagsfall. Lummer, som är en grön, långsmal växt, är fridlyst i Blekinge, men i resten av landet  Figur från NVI Nygård, Calluna över observerade naturvårdsarter i området. Kärlväxterna mattlummer och revlummer påträffades på flera platser och är fridlysta i  Revlummer (Lycopodium annotinum) är en vintergrön lummerväxt som finns i hela avstå från att plocka och köpa lummer även i de län där de inte är fridlysta. revlummer är en fridlyst, långsamväxande art som dock är ganska vanligt förekommande i barrskogar.
Skribent job deltid

hygien och smittskydd i tandvarden
tentamensschema kth södertälje
hur länge lever möss
gdp per capita europe
viscose material

Naturvärdesinventering inför detaljplan Håffrekullen 1:6 m fl

Här finns en förteckning över alla Sveriges fridlysta kärlväxtarter. De utgörs av arter av blomväxter,  Svenska synonym: vanlig revlummer (ssp. annotinum), nordlummer (ssp. alpestre) avstå från att plocka och köpa lummer även i de län där de inte är fridlysta. Revlummer Lycopodium annotinum.