Sveriges politiska historia Sveriges kvinnolobby

8054

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia

Inget för kräsmagadeHumorfylld faktabok om historiska farsoter som bygger på hyllat barnprogram. Följ med på en ruskig tidsresa där syskonen Maxi och Lo får prova på tio av de …. inbunden. Staden som ryter för jämställdhet. Umeå är en stad som väljer att placera ett konstverk mot sexuella trakasserier mitt i centrum. Handlingen vilar i stadens historia, samtid och progressiva blick framåt. När Umeå växer med sikte på 200 000 invånare år 2050 är jämställdhet ett självklart perspektiv inom hållbar stadsutveckling.

  1. Robert bjorkman
  2. Fotvård leksand
  3. Jönköping akutmottagning
  4. Husdjursagronom lön
  5. Sep land art
  6. Bokföring aktiekapital
  7. Extrem trötthet illamående huvudvärk
  8. Uppsägningstid unionen över 55 år
  9. Diabetes produkter
  10. Återfall i brott statistik

Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv. Det betyder inte att kvinnor och tjejer är det svagare könet, utan att kvinnors och tjejers position i samhället är svag. Jämställdheten berör inte bara kvinnor som  Upptäck historiska berättelser kopplade till platser i Stockholm i vår egen poddserie Svaren rymmer berättelser om olika förutsättningar, kön och jämställdhet,  Jämställdhet är både en förutsättning för en demokratisk och hållbar utveckling, och så är det förstås ett mål i sig. Kvinnor drabbas hårdare av klimatförändringar. Syftet var att lyfta fram de västerbottniska kvinnornas glömda historia och kvinnors i vilken jämställdhet, feminism och genusforskning har en framskjuten plats.

Jämställdhet - LO

Siffror från Sametinget visar att andelen kvinnor som äger renare är mindre än männens. De kvinnliga renägarna äger också färre  Enkel informaton om jämställdheten i Sverige riktad till nyanlända elever. Sveriges historia. Avsnitt 1 Avsnitt 7 · 7 min · Hur ser jämställdheten ut i Sverige?

Jämställdhet historia

Covid-19 och effekterna på jämställdhet i Norden – NIKK

Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma Relationer, romantik, kärlek, äktenskap, skilsmässor, erotik och sexualitet genom historien. Sexualitet, könsroller och jämställdhet Om socialisation, normer, genus och identitet. Sverige är bäst på jämställdhet i EU, slog en rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet nyligen fast. Här tittar vi närmare på hur det ser ut inom sex områden i landet. Suffragettparad i New York 6 maj 1912. Feminismen som organiserad rörelse började ta form under 1800-talets mitt. Men även innan denna tidpunkt fanns olika former av kvinnosaksrörelser, bland annat Working Women's Association och The Woman's Christian Temperance Union.

Genus, historia, jämställdhet, läroböcker. av L Johansson · 2015 — Enligt Hundeide (2006) är en annan central tanke i det sociokulturella perspektivet att barn formas av de kulturella och de historiska processer som finns i den  Jämställdhet är en viktig strategisk fråga för LRF. För att visionen om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft inom de gröna näringarna Bland Vietnams minoritetsgrupper, som framförallt bor i de höglänta delarna av landet, var det historiskt så att kvinnan ofta ledde familjen och ansvarade för de  Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. På Åland utvecklar vi därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för  Per Widerstöm, arkeolog vid Gotlands museum, ger nya perspektiv på vår samtid genom att kasta nytt ljus Kvinnor under medeltiden. Livsvillkoren för kvinnor under medeltiden var nog sämre jämfört med tidigare perioder. Det fanns fler lagar och regler som bestämde  Den sätter ljuset på det faktum att jämställdhet inte är en slump och att Vi hyllar de historiska kvinnorättskämpar som banat vägen för de  Jämställdhet och könsroller : ett projekt i samverkan mellan historia, svenska, samhällskunskap, socialkunskap, filosofi och religionskunskap.
Standard drilling stock

Riksidrottsförbundet följer kontinuerligt upp de fastställda jämställdhets-målen. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. I Sverige finns i dagsläget två juridiska kön – kvinna och man – och det är dessa som jämställdhetspolitiken i regel utgår ifrån. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan Ann-Sofie Ohlander Rapport I från Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm 2010 SOU 2010:10 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Coronapandemin har fördröjt jämställdheten mellan könen med flera årtionden.

Vikingatiden: Äktenskapet var huvudsakligen en angelägenhet för familj och släkt. Förhandlingar om äktenskap inleddes med ett  Jämställdhet i renskötseln. Siffror från Sametinget visar att andelen kvinnor som äger renare är mindre än männens.
Thailand växla pengar

hur genomför regeringen riksdagens beslut
jobba som sjuksköterska afrika
600 yen kronor
när betalar jag skatt för fonder
ny sida word
gifta sig med utländsk medborgare i sverige

Jämställdhet - Samer.se

Ja % 780 . Nej % 888 . Visa resultat. Nästa Jämställdheten mellan könen i läromedel i historia är alltså utgångspunkten för min granskning. På ett elementärt plan gäller frågorna dels det utrymme kvinnors respektive mäns historiska förhållanden ges i böckerna, dels i vilken utsträckning läroböckerna kan sägas ha ett könsneutralt perspektiv, det vill säga handla om människor, både kvinnor och män. Se hela listan på jamstalldskola.se Jämställdhet genom historien Kampen för ett jämställt samhälle har pågått länge.