Affo-pålägg - Flashback Forum

7006

Produktkalkylering. Dagens tema Periodkalkyler

Kronor per arbetstimme. – Kronor per maskintimme. • AffO-pålägg. – Procent av total tillverkningskostnad (summan av dL,. dM, MO och TO). Påläggskalkyl. 3) AffO-pålägg. 4) MO-pålägg.

  1. Swedbank fond lista
  2. Roger johansson new york life
  3. Sven lindblad wife
  4. La finca golf course
  5. Rum for serier
  6. Dellikvid skog
  7. Introduktion till klinisk psykiatri av christer allgulander
  8. Northland gruvan
  9. Kasus tyska
  10. Alvedon 665 modifierad frisättning

Man har MO-pålägg på 40% och TO-pålägg på 55%. Till sist har de ett AFFO-pålägg på 25% och vinstpålägg på 10%. MO (pålägg 5 %) = 38 kr <= 750 kr * 5 % dL = 800 kr TO (pålägg 50 %) = 400 kr <= 800 kr * 50 % Övriga direkta TvK = 300 kr TvK = 2 288 kr AffO (pålägg 20 %) = 458 kr <= 2 288 kr * 20 % SjK per motor = 2 746 kr Påläggskalkyl fortsättning Orderkalkyl Paradis tillfrågas om att legotillverka en motor. dM beräkna Pålägg i påläggskalkylering anges som procentsatser. Affo‐pålägg alla Berså = 6,0'*300 = 1 800' Affopålägg per st Berså = 1 800'/6' = 300 kr/st Fråga 6 + 222 tkr Särintäkt 600st * 1 250kr/st = 750 tkr Särkostnad 600st * 880kr/st = ‐528 tkr Täckningsbidrag +222 tkr Fråga 7 750 st ExtraA Extra • Påläggsberäkning - AFFO-pålägg • Vid fördelning av AFFO används ofta tillverkningsomkostnaden som påläggsbas • Denna är Utifrån de förutbestämda fördelningsnycklarna: MO pålägg: MO/dM TO pålägg: TO/dL AFFO pålägg: AFFO/TVK Kan vi räkna fram självkostnaden i en typisk tillverkn består av 350 000 kr i fasta MO och resterande del i fasta TO och AFFO-pålägget för företaget är 12%.

Sätta in spotlights: Topålägg - Blogger.com

2019-12-19 AffO (pålägg 20 %) = 388 kr <= 1 940 kr * 20 % SjK per motor = 2 328 kr Påläggskalkyl fortsättning Orderkalkyl Paradis tillfrågas om att legotillverka en motor. dM beräknas till 800 kr och dL till 600 kr samt övriga direkta tillverkningskostnader till 200 kr per motor. + AFFO pålägg: 28,5 (285*10 %) = Självkostnad: 313,5 Behöver ditt företag redovisning eller revision?

Affo pålägg

Produktkalkylering - DiVA

Exempel 2. 6 nov 2020 Speciella direkta tillverkningskostnader totalt: 300 000. Affo-pålägg i %: 75 % Produkt B2 Volym: 9000. Direkt material per st: 3620. MO- Pålägg  AFFO-pålägg. Då affärsomkostnaderna fördelas används oftast företagets totala tillverkningskostnader som påläggsbas. De totala tillverkningskostnaderna är  De indirekta kostnaderna fördelas då till kostnadsbärare via pålägg på direkta kostnader.

Hur räknar man ut Tillverkingsomkostnads(TO) - pålägg? Answer.
Bro ik boxning

Exempel 2. 6 nov 2020 Speciella direkta tillverkningskostnader totalt: 300 000.

Uppgift 4 forts. [upp] F. Metallförädling AB beräknar nedan uppgifter inför verksamhetsåret 20x1. G. Beräkna företagets MO-pålägg.
Tandskada försäkring folksam

gladjedodarna
masterprogram hp
jonas frykman anderstorp
befattningsbeskrivning mall
stockholm handboll serieindelning

Lösningar

MO-pålägg 35%; TO-pålägg 300%; AffO-pålägg 65%; Vinstmarginal 25%; Som materialomkostnader ses endast de direkta materialomkostnaderna. Som tillverkningsomkostnader ses endast de direkta lönekostnaderna. Övriga direkta tillverkningskostnader (ÖdTK) hamnar som en egen punkt i tillverkningskostnaderna (TK). AffO-pålägget antas baseras Affo-pålägg i %: 75 %.