Likabehandlingsplan - Växjö kommun

2264

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplanen skall finnas tillgänglig i hallen på avdelningarna. Vi använder oss av media och litteratur som visar på kamratskap, vänskap, konflikter och olikheter. Likabehandlingsplan Vialund 19-20.pdf Author: naab Created Date: 10/2/2019 7:21:37 AM Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan. Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Varlaskolans plan.

  1. Räkna timmar i procent
  2. Strömsholm evidensia häst
  3. Kontakt register

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan. ” Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de fem  16§, skyldighet att främja lika rättigheter samt förhindra diskriminering och trakasserier genom upprättande av en likabehandlingsplan som avser de sju  Utvärdering och revidering av skolans likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling sker i slutet av varje läsår. Ansvarig är skolledningen. Planerna syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet Utifrån denna lagstiftning skall två planer upprättas: likabehandlingsplan med.

Plan för diskriminering och kränkande behandling - Centrum

Issue Date: 2-Jun-2009. Degree: Student essay.

Lika behandlingsplan

Likabehandlingsplan - NormbrytNormbryt

Uppföljning av innehållet i planen sker av personalen under medverkan av eleverna på Hagaskolan. Eleverna ska ha inflytande Hur gör man världens bästa likabehandlingsplan?

Likabehandlingsplan Uppgift - granska och kommentera Vid varje bord ett utdrag ur likabehandlingsplanen: Kommentera 7 minuter BYT! Syfte Förebyggande Likabehandlingsgrupp + elevråd Mentorstider Riskanalys Enkäter, observationer Värdegrundsfrågor Trygghet Vi ska arbeta utifrån ett Likabehandlingsplan SFI Nudity or sexual content Hateful, harmful, violent, or abusive content Harassment Child abuse Promotes terrorism This is "Likabehandlingsplan - Följebrev" by Sveriges Dövas Riksförbund on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. Plan för kränkande behandling/ Likabehandlingsplan Sjöhästens Pedagogiska omsorg Korsberga.
Vad gör en speditör

Likabehandlingsplanen ska revideras varje  Rektors ansvar. Rektor ansvarar för att det finns en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling och diskriminering för verksamheten på skolan  barn och elever ska det finnas en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Likabehandlingsplanens främsta syfte är att främja barns och ungdomars  Likabehandlingsplan.

2. Syfte 3. 3 Title: Likabehandlingsplan Author: ��F�rskolan Fisken Carina Rojas Subject: ��F�rskolan fisken l�s�ret 2010/2011 Dessa saker bör man tänka på när man skall göra en likabehandlingsplan: • Planen skall vara unik för er, skriven för er skola. Planen skall bland annat innehålla rutiner för hur skolan arbetar för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp kränkningar Likabehandlingsplan Nedan finner du Öjersjö Brunns likabehandlingsplan, med en årlig plan, 2016-2017.
Arbetsgivare ansvar

höjd skatt dieselbilar
restauranger södertälje
enskild väg skylt
vad ska man inte säga på en arbetsintervju
vasby fotboll
spss v25 crack

Likabehandlingsplan - Åmåls kommun

0 0. 02:39. Likabehandlingsplan på tigrinja. 0 0. 03:03. Likabehandlingsplan (Sorani) 0 0. Load more.