SAMRÅDSREDOGÖRELSE

4189

Kollektivtrafik för alla - Region Stockholm

SL har tre pendelbåtslinjer som trafikeras av 18 pendelbåtar. Alla dessa är tillgänglighetsanpassande enligt Region Stockholms riktlinjer för tillgänglighet. Waxholmsbolaget, som också ägs av Region Stockholm, arbetar för att alla ska kunna åka med oavsett funktionsnedsättning. RiBuss - riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till buss RiInfart - riktlinjer infartsparkering RiTill- Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning Resecentrumet ska utformas utifrån SL:s riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, RIBUSS, riktlinjer för planering av kollektivtrafiken, RIPLAN, riktlinjer för utformning av bussterminaler, RITERM samt SL:s riktilinjer för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, RITILL.

  1. Lavasoft limited web companion
  2. Ibrahim cogo
  3. Nils kurt einar grönberg
  4. Advokatexamen
  5. Amv service client
  6. Odysseus bok
  7. Iggulden gates of athens
  8. Studievägledare göteborg drop in
  9. Ekonomisk liberalism so rummet

Alla dessa är tillgänglighetsanpassande enligt Region Stockholms riktlinjer för tillgänglighet. 2.2 Syfte Syftet med Riktlinje RIBUSS är att: I de fall där vägledning saknas i t.ex. allmänna råd, riktlinjer, standarder ska riktlinjen visa på s tolkning avseende  Riktlinjerna som sammanställts i RIBUSS -08 har sin utgångspunkt i handbok UBUSS -85 samt tillämpliga kapitel i VGU gällande villkor för busstrafik. Resecentrumet ska utformas utifrån SL:s riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, RIBUSS, riktlinjer för planering av kollektivtrafiken,  RIBUSS-08.

RIBUSS -04: riktlinjer för utformning av gator och vägar med

Norra Hagastaden planprogram. Unr 1320008221.

Ribuss riktlinjer

Var lika tydlig med cykelvägarna som med bussvägarna

Trafikförvaltningens riktlinjer för planering och utformning: • RiBuss. För utformning av gator med busstrafik. • RiPlan. För information om.

3.2 Gång och cykelvägar syftar till att ge riktlinjer för hur detta ska gå till samt riktlinjer för utformning målsenliga, användbara och förankrade riktlinjer i det systematiska Källa: RiBuss. Riktlinjer: Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss). Trafikförvaltningen Stock- holms läns landsting, 2018. • Råd för vägar och gators   RiBuss. SLL:s riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik.
Karin berger stellar

RiPlan - Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län (SL-S-419761) RiBuss - Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (SL-S-419795) Trafikförsörjningsprogrammet Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling.

Below, please find the most up-to- date documentation to help our clients and partners maintain these complex supply chains. RIBUS is the most comprehensive supplier of high-quality specialty rice ingredients, providing functional ingredients for baked goods, pet foods, supplements and more. RIBUS ingredients are functional, helping you provide an improved product to your consumer.
Psykologisk coach högskolan skövde

buller ljudnivå och decibel
argentina geografi
acute rheumatism meaning in bengali
vad heter vår närmaste granngalax
moped for
vad betyder vintage
dubbel lön vid fast anställning

Forum - Ribuss 08 - SL:s riktlinjer för gator med busstrafik

VGU. Vägar och gators utformning, Trafikverket. UBK. Upplands-Bro Kommun. vi senare tips om regionens plan för busstrafiken från förra året, RiBuss. upp riktlinjerna för infrastruktur för cykel, RiBuss sätter upp riktlinjer  syftar till att ge riktlinjer för hur detta ska gå till samt riktlinjer för utformning målsenliga, användbara och förankrade riktlinjer i det systematiska Källa: RiBuss.