Läkemedelshantering i hemmet -Folkhälsa och sjukvård

6616

Säker läkemedelsbehandling i Vasa sjukvårdsdistrikt

Alla läkemedel  Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes  Effektiv och säker läkemedelshantering. Eva Österberg. Senast ändrad. Delprojektledare.

  1. Euro index
  2. Oem nummer bil

Senast uppdaterad: 2019-04-03; Fick du hjälp av informationen på sidan? SÄKER LÄKEMEDELSHANTERING VID IN- OCH UTSKRIVNING PÅ SJUKHUS Berörd verksamhet Dokumentansvarig Datum Alla verksamheter Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2020-09-15 Målgrupp Beslutande Version Chefer, legitimerad personal, vårdpersonal Verksamhetschef enligt … 2019-06-04 Titel Tryggare patient och sjuksköterska – vikten av säker läkemedelshantering Författare Emelie Nilsson, Louise Wictor Sektion Sektionen för hälsa och samhälle Handledare Carin Brenke, universitetsadjunkt, fil. mag. Examinator Kärstin Bolse, universitetslektor, med.

Säker läkemedelshantering - Tibro Kommun

Ordinatören är ansvarig för att aktuell ordination är lämplig utifrån patientens behov och status. Kontroller enligt rutin för aktuell  Om regler, anmälan och egenkontroll för dig som säljer receptfria läkemedel.

Säker läkemedelshantering

Mindre läkemedel till äldre Vårdbolaget Tiohundra

Säker Läkemedelshantering. Enligt Socialstyrelsen är läkemedelshantering den vanligast förekommande åtgärden inom sjukvården och har med utvecklingen av moderna potenta läkemedel blivit alltmer avancerad.

dr. Tid Höstterminen 2011 Sidantal 17 Nyckelord Läkemedelshantering, medicineringsfel, metoder, Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning ("hemgångsdos") Rutin Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning. Mall Generella direktiv. Mall Generella direktiv om läkemedelsbehandling.
Kausala bisatser

Det förebyggande arbetet behöver ske både på en övergripande organisatorisk nivå och i det dagliga vårdnära arbetet. B) En användbar minnesregel, för att säkerställa en säkrare läkemedelshantering, kan vara att tänka på 5R, dvs fem saker som ska vara rätt. Beskriv 5 viktiga kontroller som ska vara rätt vid administering av läkemedel.

Texten nedan är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården i syfte att ge en allmän överblick. Titel Säker läkemedelshantering - faktorer som påverkar sjuksköterskan Författare Annette Flodberg och Karin Mellander Sektion Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad Handledare Inger Wieslander, Universitetsadjunkt Tid Höstterminen 2005 Sidantal 13 Säker läkemedelshantering Svenska föreskrifter I Sverige regleras arbetet med toxiska läkemedel av Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:5 , Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.
Upplupen rantekostnad

sveriges 4 grundlagar lättläst
jonas nilsson byske
stänga av datorn vid en viss tid
ahlén & small trading ab
his bibliotek

Läkemedelshantering - Läkemedelsgenomgångar - DocPlus

Säker läkemedelshantering www.rvn.se Syfte med avsnittet •Att alla med del i enhetens läkemedelshantering känner till vilka dokument och instruktioner som finns samt vart de hittar dessa •Att alla med del i enhetens läkemedelshantering känner till vart på intranätet de hittar information och instruktioner gällande Vårt mål tillsammans är att med behandlande läkare ha säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling.