Barnets rättigheter - MFoF

3178

Barnkonventionen - 9789144129723 Studentlitteratur

Ladda ner skriften här Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. Barnkonventionen - lättläst. Barnrättsutvecklare på avdelning mänskliga rättigheter tyckte att språket som används i barnkonventionens 54 artiklar är alldeles för svårt för att alla ska förstå vad det egentligen handlar om. Här kommer en enklare version av barnkonventionens alla 54 artiklarna för att kunskapen lättare ska nå ut. Barnkonventionen - En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter. Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst.

  1. Vad är skillnaden mellan mål och syfte
  2. Gymnasium matters

De rättigheter som barn har enligt barnkonventionen är en del av de  Barnkonventionen. Barnkonventionen är svensk lag. Lagen innebär att barns rättigheter stärkts och att alla barn i Sverige har ett starkare juridiskt  Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Lättlästnivå: Nivå 2.

Rättigheter för barn - Melleruds kommun

→ Lättläst information om barns rättigheter för barn:. En lättläst text om barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Du kan också lyssna på dokumentet.

Barnkonventionen for barn lattlast

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

Varje barn har rätt till livet. Barnets rättigheter i bilder. Den 20 november firas barnkonventionens dag. FN:s konvention om barnets rättigheter finns till för att bevaka barns mänskliga  17 dec 2019 Alla barn upp till 18 år har omfattande rättigheter enligt Förenta Nationernas (FN: s) barnkonvention - oavsett barnets, föräldrarnas eller  Artikel 42 handlar om att länderna lovar att se till att både barn och vuxna vet vilka regler som finns i barnkonventionen.

Med begreppet barnfattigdom menas barn i familjer där intäkterna inte täcker nödvändiga kostnader som mat, boende, kläder och försäkri ngar eller som någon gång under året fått försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). Många av de barn som är utsatta för barnfattigdom har föräldrar som har svårt att jobba.
Handbagage rakhyvel

Barnrättsutvecklare på avdelning mänskliga rättigheter tyckte att språket som används i barnkonventionens 54 artiklar är alldeles för svårt för att alla ska förstå vad det egentligen handlar om. Här kommer en enklare version av barnkonventionens alla 54 artiklarna för att kunskapen lättare ska nå ut. Barnkonventionen - En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter.

Det är första gången som riksdagen har bestämt sig för att inkorporera en  Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barnets rättigheter ska beaktas i alla beslutsprocesser i ärenden som  FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, Barnkonventionen, barns rätt och barn/ungdom i andra länder! för barn och unga som är i behov av ett lättläst och konkret material. Läs broschyren på lättläst svenska · Läs om grundsärskolan på Utbildningsguiden.
Revlummer fridlyst

caverion ventilation karlstad
iso 16949 iatf
msc inc
ob tillagg transport 2021
socialstyrelsen stroke statistik
slideroom fit
dog breed quiz test your knowledge

Barns rättigheter - Tyresö kommun

Här kommer en enklare version av barnkonventionens alla 54 artiklarna för att kunskapen lättare ska nå ut.